Yetkilendirilmiş Güm. Müş. ilişkin 2010/19 sayılı genelge

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin 578 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile (60) Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hallerde yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgelerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Daha fazlasını oku...