2 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer’de yayımlanan Tebliğler

2 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer’de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-5 te yer alan Gıda Maddelerinin Resmi Kontrollerinin yapıldığı İl müdürlükleri listesine -Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü eklenmiş;
aynı listede yer alan Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Sınır ticareti kapsamındaki resmi kontrolleri yapmaya yetkili gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlükleri kapsamından çıkarılmıştır.
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/1)
2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi İhracat Tebliği’nde değişiklikler yapıldı.
-Daha önce DİR Kararında 2017 yılında yapılan değişiklikler (Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar – 2017/10973 (26.11.2017 t. 30252 s. R.G.) 2006/12 Sayılı Tebliğe aktarılmıştır.
-gümrük idarelerince dahilde işleme izni verilecek eşya listesindeki
“Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi” ibaresi
“Çelik filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve sıcak çekme siyah tel üretimi,”
olarak değiştirilmiştir.
-Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesinden “7311.00.91.90.00 GTİP numaralı Oksijen Tüpleri”
çıkarılmıştır.
Tebliğ’in ;
Belge/izin düzenlenmesi
Belgenin/iznin revizesi
Kapatma işleminin sonuçlandırılması
İhracatın gerçekleştirilmemesi
Belgenin/iznin iptali
Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması
Dahilde işleme rejiminde sağlanan hakların kötüye kullanımı
ve yetki başlıklı maddelerinde değişiklikler yapılmış
Ayrıca 26.11.2017 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamında (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler/izinler dahil) yapılacak işlemler için geçici madde eklenmiştir.
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25)
-Tebliğ 2/7/2018 tarihinde yürürlüğe girecek.
-Tebliğ kapsamında çelik kuşaklı radyal dış lastik , motosiklet kaskları, taşıt camları, dikiz aynaları, farlar, kornalar ,emniyet kemerleri , LPG li araçların merkezi kontrol-ayar sistemleri, çocuk koltukları
gibi eşyalar bulunmakta.
-Tebliğe göre ; Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösteren “e” işaretinin bulunması gerekecek.
-ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacak.
– Fiili denetime sevkedilen ürünler için;
a) İlgili BM-AEK Regülasyonuna uygunluğu için, Birleşmiş Milletler – Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi ve ilgili Regülasyona taraf olan bir ülkenin Tip Onay kuruluşu tarafından düzenlenmiş belgeler
b) İlgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygunluğu için AB üyesi bir ülkenin onay kuruluşu veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeler
gerekecek.