2 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer’de yayımlanan Tebliğler

2 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer’de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki […]

Daha fazlasını oku...