Yayıncı Kurumlar

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Mevzuat Servisi

Tarım ve Orman Bakanlığı X Yayın Tarihi
Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 25 Nisan 2021 Pazar günü yayınlanan Resmi Gazetede Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı

26.04.2021
Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 25 Nisan 2021 Pazar günü yayınlanan Resmi Gazetede Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı

26.04.2021
Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik Yapıldı. 25 Nisan 2021 Pazar günü yayınlanan Resmi Gazetede Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı

26.04.2021
Yılan Balığı (Anguılla Anguılla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hk.

Yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES* belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2021/9 sayılı Tebliğ yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürülüğe girmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı

28.03.2021
Bitki Sağlık Sertifikalarına İlişkin İthalat Uygulamaları ve Numune Alma İşlemleri Hk.

Karayolu ile girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddelerein aynı parti olması ve aynı partiye ait ürünlerin birden fazla taşıma aracı ile gelmesi durumunda nasıl bir uygulama yapılacağına ilişkin görüş talepleri üzerine, Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü bir yazı ile konuya açıklık getirmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı

22.02.2021
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ Hk.

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatı 31.12.2021 tarihli, 2021/4 sayılı Tebliği ile düzenlenmekte ve aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

5.02.2021
“Doğal Çiçek Soğanları”nın 2021 Yılı İhracat Listesi Hk.

2021 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini belirleyen Tebliğ yayımlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

24.12.2020
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamına “Makaron ve Yaprak Sigara Kâğıdına” İlişkin Hükümler Eklenmesi Hk.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. Maddesinde “Kaçakçılık Suçları” tanımlanmakta ve ilgili maddenin 10,16,17 ve 18 inci fıkralarında “tütün mamulleri ve alkollü içkiler” kaçakçılığına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

4.11.2020