Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. 24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yapılan düzenleme ile Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde yer alan bazı tanımlar revize edildi.

Söz konusu yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı ve yeni iki geçici madde eklendi.

Yönetmelikte değişiklik yapılan maddeler şu şekilde;

- İthalat ve/veya ihracat faaliyetinde bulunabilecek tüzel kişiler
- Senkron paralel bağlantılarda ithalat ve/veya ihracat faaliyeti için yapılacak başvurular
- Senkron paralel olmayan bağlantılarda ithalat ve/veya ihracat faaliyeti için yapılacak başvurular
- Senkron paralelel olmayan bağlantılarda başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuşlandırılması
- İthalat ve ihracat faaliyetlerinde dengeleme mekanizmasına ilişkin süreç
- Lisans sahibi tüzel kişinin ithalat ve/veya ihracat faaliyetine ilişkin yükümlülükleri
- Lisans sahibi tüzel kişinin ithalat ve/veya ihracat faaliyetine ilişkin yükümlülükleri
- Senkron paralel bağlantılarda bölgesel dengeleme piyasası işlemleri
- Enterkonneksiyon hat kapasitelerinin duyurulması
- Enterkonnesiyon hat kapasite tahsisine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi
- Kısıt yönetimi yöntemleri ve kısıt yönetimi bedelleri ile ilgili kurallar
- Kısıt yönetimi bedellerinden ve iletim sistemi işletmecileri arası transit akışlarla ilgili tazmin mekanizmasından kaynaklanan gelirlerin kullanılması
- Enterkonneksiyon hattı kapasite kullanımnda uyuacak kurallar
- Yeni enterkonneksiyon hatlarının tüzel kişiler tarafından yapılması
- İhrac kaydı ile elektrik enerjisi ithalatı
- Senkron paralel bağlantılar için sistem işletmecisi tarafından açıklanan kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilecekler
- Kapasite tahsisine ve ikincil fiziksel iletim hakkı piyasasına ilişkin usul ve esaslar

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeler şu şekilde;

“Senkron paralel olmayan bağlantılarda kullanılacak enterkonneksiyon kullanım anlaşması
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca senkron paralel olmayan bağlantılarda kullanılacak Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kurul tarafından onaylanır. Kurul tarafından onaylanan Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşmasının Sistem İşletmecilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sistem İşletmecileri Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması imzalamış oldukları tüzel kişilere yeni anlaşmayı imzalamaları için bildirimde bulunurlar. Yapılan bildirimin tebliğ tarihini takip eden bir ay içerisinde Kurul onaylı Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşmasını imzalamayan tüzel kişilerin mevcut anlaşmaları feshedilerek Kuruma bildirilir. Sistem İşletmecileri ile hak sahibi tüzel kişiler arasında Kurul onaylı Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması imzalanıncaya kadar Sistem İşletmecilerinin kendi hazırladıkları Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşmaları kullanılır.

Yeni Tesis Edilecek Enterkonneksiyon Hatlarının Tüzel Kişiler Tarafından Tesis Edilmesi Halinde Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanacak Yeni Tesis Edilecek Enterkonneksiyon Hatlarının Tüzel Kişiler Tarafından Tesis Edilmesi Halinde Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kurul tarafından onaylanır.”

İlgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz