Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Geçmişe Yönelik İşlemlerde Menşe Şahadetnamesi

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü muhatap “Geçmişe yönelik yapılan işlemlerde Gümrük idarelerince Menşe Şahadetnamesi talep edilmesi hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda, üyelerden gelen yazılı taleplerde; “Gümrük Yönetmeliği’nin “Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 16 ncı maddesi 3 üncü fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda 13.02.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş işlemlere ilişkin gümrük idarelerince 30.06.2021 tarihine kadar ibraz edilmek üzere ithalatçı firmalardan geçmişe yönelik (2-3 yıl öncesine dayanan) menşe şahadetnamesi istendiği belirtildi. Bununla birlikte İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’ne hitaben yazdığı 29.03.2021 tarih 62765220 sayılı yazısında; Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3.maddesi uyarınca idareler tarafından bir bildirim / Tebligat beklenilmeksizin bu kapsamda olduğu değerlendirilen işlemler için menşe belgesi / Tedarikçi beyanı ibraz edilmesi gerektiği, aksi durumda vergi farkı ve cezai durumlar ile karşılaşabilecekleri bildirildi.

Yazıda devamla, İngiltere ve İtalya Ticaret Odalarınca iletilen yazılarda “ithalatçı firmalar tarafından talep edilen Menşe Şahadetnameleri için mahreç ülke yetkili makamlarınca geriye dönük 2 yıl öncesine ait Menşe Şahadetnamesi veremeyecekleri ifade edilmektedir.” denildiği vurgulandı.

Gümrük Yönetmeliği 38 nci ve 205 nci maddelerinde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile; Ticaret Politikası Önlemlerine ilave olarak İlave Gümrük Vergisi ve Ek Mali Yükümlülük Vergilerine tabi eşyalar için de Menşe Şahadetnamesi ibrazına ilişkin düzenlemelere yer verildiği ifade edildi. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün muhtelif yazılarında; İGV’nin Gümrük Vergisi oranlarında artış statüsünde bir vergi olduğu, EMY’nin de Ticaret Politikası önlemi olarak değerlendirilmediği belirtildi.

Yazıda son olarak, yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak; gerek İngiltere ve İtalya Ticaret Odalarınca iletilen yazılarda iki yıl öncesine ait işlem için menşe belgesi düzenleyemeyeceklerini belirtmiş olmaları, gerekse de İGV ve EMY açısından menşe ibrazı Gümrük Yönetmeliğinde 24.05.2019 tarihinde yapılan düzenleme ile getirilmiş olması nedeniyle ithalatçı firmaların menşe temini konusunda yaşayabilecekleri mağduriyetlerin giderilebilmesini teminen, Gümrük Yönetmeliği 38 nci ve 205 nci madde hükümleri doğrultusunda 24.05.2019 tarihinden önce yapılan ithalat işlemleri için gümrük idarelerince Menşe Şahadetnamesi istenmemesi konusunda gereğinin yapılması talep edildi.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz