Yayıncı Kurumlar

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Mevzuat Servisi

Gümrük Müşavirleri Derneği X Yayın Tarihi
Gümrük Yönetmeliği 121/2 Maddesi Uygulamaları

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, “Gümrük Yönetmeliği 121/2 Maddesi Uygulamaları” hakkında bir yazı yayımladı.

Gümrük Müşavirleri Derneği

28.04.2021
Geçmişe Yönelik İşlemlerde Menşe Şahadetnamesi

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü muhatap “Geçmişe yönelik yapılan işlemlerde Gümrük idarelerince Menşe Şahadetnamesi talep edilmesi hakkında” bir yazı yayımladı.

Gümrük Müşavirleri Derneği

28.04.2021
İngiltere Menşeli İthalat

Gümrük Müşavirleri Dernekleri, “İngiltere Menşeli İthalat” hakkında ortak bir yazı yayımladı.

Gümrük Müşavirleri Derneği

21.04.2021
Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu ve Firmalara Kesilen Cezalar

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Serme Genel Müdürlüğü muhatap “Gümrük Müşavirlerinin Sorumlulukları, Kendilerine ve Firmalarına Kesilen Cezalar” hakkında bir yazı yayımladı.

Gümrük Müşavirleri Derneği

5.04.2021
İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe İspatı Hk.

ATR dolaşım belgesi ile gelen ticaret politikası önlemlerine tabi olmayan AB menşeli eşyadan ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi olanlar için, bazı gümrük idarelerinde şüphe hali gerekçe gösterilerek menşe şahadetnamesi talep edilmesi ve söz konusu belgelerin salgın sebebiyle teminin zor ve maliyetli olması sebebiyle, yapılacak işlemler hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmiştir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

28.03.2021
Ardiye Ücretlerinin KDV Kanunu Açısından Durumu Hk.

KDV Kanununun 17/4-ö maddesi uyarınca: Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri, KDV’den istisnadır.

Gümrük Müşavirleri Derneği

28.03.2021
Onaylanmış Kişi Statüsü İçin Gereken Koşullar – SGK İşçi Sayısı Hk.

Gümrük Yönetmeliği’nin “Onaylanmış Kişi Statüsü İçin Gereken Özel Koşullar” başlıklı 24 üncü maddesi uyarınca; “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde en az otuz işçi istihdam ediyor olması” gerekmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

15.03.2021
EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hk. (ABD Menşeli Ürünler)

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin 2018/11973 sayılı Karar 21.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Gümrük Müşavirleri Derneği

15.03.2021
Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezalarının Tatbiki Hk.

Gümrük Kanunun 41 inci maddesi uyarınca; gümrük idareleri, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine eşyadan numune alınmasına veya eşyanın incelenmesine izin verebilmektedirler. Bu izin terminolojide Küşat Hakkı olarak bilinmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

15.03.2021
D Grubu Teslimlerde (DAP, DPU ve DDP) Sigorta Yükümlülüğü Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce; DAP, DPU ve DDP gibi D grubu teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceğine dair 2020 yılı içinde muhtelif yazılar paylaşılmış olup, konuya ilişkin tereddütlerin devam etmesi üzerine 61634634 sayılı yeni bir yazı daha yayımlanmıştır.

Gümrük Müşavirleri Derneği

5.03.2021
Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul Kapsamındaki Düzeltme Taleplerine Usulsüzlük Cezası Uygulanmaması Hk.

Gümrük beyannamesinde düzeltme talep edilmesi belirlenen durumlar için usulsüzlük cezasına tabi tutulmakta, ancak tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamındaki işlemlerde, işlemin tabiatı gereğince yapılan düzeltme taleplerine usulsüzlük cezası uygulanmaması gerekmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

11.02.2021
Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti Hk.

Antrepoda bekleyen eşyaların satış yoluyla başkasına devrinde eşyanın kıymetine ilişkin zaman zaman tereddütler yaşanabilmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

16.12.2020