Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Gümrük Yönetmeliği 121/2 Maddesi Uygulamaları

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, “Gümrük Yönetmeliği 121/2 Maddesi Uygulamaları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Gümrük Kanununun 63 üncü maddesinde, "Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine, gümrük idarelerince izin verilir. Ancak;

a) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden,
b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,
c) 73 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilmesinden,

sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez." hükmünün amir olduğu hatırlatıldı.

Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,

"(1) Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen başka bir eşya ifadesinden, tarife alt pozisyonu değişen, değişmemesi durumunda ise her türlü vergi ile ek mali yükümlülüğün ad valorem usulde oran veya spesifik usulde miktarına ve/veya ticaret politikası önlemine ilişkin faydalanılacak hak ve menfaatlerde farklılık gösteren eşya anlaşılır.

(2) Eşyanın teslimine kadar,
a) Eşyanın muayenesi için bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat olarak belirlenmesinden,
b) Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, önce beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz."

hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Yazıda devamla, Gümrük Kanununun 63 üncü maddesi kapsamında Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci fıkrasının birinci ve ikinci fıkraları uyarınca eşyanın teslimine kadar, başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla beyanın kontrol türü sarı hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce yükümlüsünce beyannamede düzeltme talebinde bulunulması halinde düzeltme yapılmasına izin verileceği ve herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı ifade edildi.

Diğer taraftan, Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında eşyaya ilişkin olarak yapılan muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda tespit edilen vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezaların belirtildiği, mezkur maddenin üçüncü fıkrasında ise birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda ise söz konusu cezaların yüzde on nisbetinde uygulanacağı hükme bağlandı.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz