Yayıncı Kurumlar

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Mevzuat Servisi

Cumhurbaşkanlığı X Yayın Tarihi
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı

23.04.2021
Ortak Transit Sözleşmesinde İngiltere’ye İlişkin Yapılan Düzenlemeler Onaylandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 3863 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı

22.04.2021
ÖTV Kanununda Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı

22.04.2021
İlave Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 3867 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karar ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Karar yürürlüğe konuldu.

Cumhurbaşkanlığı

22.04.2021
Kurumlar Vergisi Oranı Arttırıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı

22.04.2021
Gürcistan ve Karadağ STAlarına Yönelik Menşeli Ürünler Kavramlarını Değiştirilen Kararlar Onaylandı

Gürcistan ve Karadağ STAlarına Yönelik Menşeli Ürünler Kavramlarını Değiştirilen Kararlar Onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı

22.04.2021
İngiltere’ye AB’ye Uygulanan Gümrük Vergi Oranları Uygulanacak

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yer aldı. Karar ile İthalat Rejimi Kararına biri Ek Madde ikincisi Geçici Madde olmak üzere iki madde eklendi.

Cumhurbaşkanlığı

20.04.2021
İngiltere İçin Tarife Kontenjanı Uygulaması Yürürlüğe Girdi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı

20.04.2021
İngiltere’ye AB’ye Uygulanan İlave Gümrük Vergisi Oranları Uygulanacak

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yer aldı. Karar ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararına biri Ek Madde ikincisi Geçici Madde olmak üzere iki madde eklendi.

Cumhurbaşkanlığı

20.04.2021
Filistin Menşeli Hurma İthalatına İlişkin Tarife Kontenjanı Arttırıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı

7.04.2021
Standart İşlenmemiş Kıymetli Madenler ve KKDF Hk.

2004/7668 Sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar ile fon kesintisi yapılmayacak bazı işlemler belirlenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı

28.03.2021
Aşı ve Maskelerin GTİP ve Madde Tanımlamalarında Yapılan Değişiklikler Hk.

“İnsanlar İçin Aşılar” Tarife Cetvelinin 3002.20 tarife alt pozisyonunun altında sınıflandırılmaktadır. 20.03.2021 tarihli 3685 sayılı Karar ile; 3002.20 tarife alt pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı

28.03.2021
Rep, Kolza, Aspir ve Ayçiçeği Tohum ve Yağlarında Gümrük Vergilerinin Geçici Olarak Sıfırlanması Hk.

20.03.2021 tarihli 3687 sayılı Karar uyarınca; aşağıda detaylarına yer verilen GTİP’lerde 01 Temmuz 2021 tarihine kadar gümrük vergisi %0 olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı

28.03.2021
Türkiye – Birleşik Krallık STA’sının Cumhurbaşkanı Tarafından Onaylanması Hk.

29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının Cumhurbaşkanınca onaylanmasına ilişkin Karar 24.02.2021 tarihli mükerrer resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

28.02.2021
32. Sayılı Karar’ın “Kıymetli Madenler, Taşlar ve Eşyalara” İlişkin Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 7. maddesi “Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalara” ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Cumhurbaşkanlığı

28.02.2021
Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallara Uygulanacak ÖTV Tutarı Hk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen “Rafinerici Lisansı” kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan rafinerilerde veya “İşleme Lisansı” kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların;

Cumhurbaşkanlığı

28.02.2021
Serbest Bölgeler Gelir Vergisi İstisnası/ FOB İhraç Oranının Düşürülmesi Hk.

Serbest Bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı

11.02.2021
UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı Kapsamında Gelecek Eşyanın Yurt İçinde Satılması Halinde Gümrük Vergisinin Alınmaması Hk.

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi, Final maçı 29 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.

Cumhurbaşkanlığı

11.02.2021
Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesine İlişkin Karar’da Yapılan Değişiklikler Hk.

26.05.2020 tarihli 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında; elektronik/sanal ortamdaki muhtelif faaliyetler desteklenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı

5.02.2021
Diş Fırçaları – Diğerleri” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Uzatılması Hk.

9603.21.00.00.19 GTİP’inde sınıflandırılan “Diş Fırçaları – Diğerleri” tanımlı ürünlere uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin 3 (üç) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı

5.02.2021
Elektrikli Binek Otomobillerine Uygulanacak ÖTV Oranlarının Arttırılması Hk.

8703 tarifesi altında sınıflandırılan binek otomobillerinden “Sadece Elektrik Motorlu Olanları” için uygulanmakta olan ÖTV oranları 02.02.2021 tarihli düzenleme ile arttırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

5.02.2021
Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere/Hedef Sektörlerde İlave Destek Sağlanması Hk.

Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esasları düzenleyen “Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar” yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

5.02.2021
Türkiye - Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hk.

25 Şubat 2020 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanmasına dair 3429 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

1.02.2021
İngiltere’nin Gümrük Birliği ve PAAMK Kapsamından Çıkarılması Hk

Brexit’e ilişkin geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından, 31.12.2020 tarihli 2 farklı düzenleme ile;

Cumhurbaşkanlığı

4.01.2021
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar

İlave Gümrük Vergisi müstakil bir vergi olmayıp Bakanlar Kurulu Kararları (hali hazırda Cumhurbaşkanı Kararı) ile mevcut gümrük vergisi oranlarında yapılan artış olarak tanımlanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı

4.01.2021
Yeni İthalat Rejim Kararının Yayımlanması Hk.

İthalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile diğer mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsayan İthalat Rejim Kararı yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

4.01.2021
2021 Yılında Geçerli Olacak İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hk.

474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun uyarınca; 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin yürürlüğe konulmasına ilişkin 3345 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

30.12.2020
Bazı Sigara ve Tütün Mamullerine Uygulanacak ÖTV Oranlarının Düşürülmesi Hk.

ÖTV (III) Sayılı Listenin B Cetvelinde yer alan bazı sigara ve tütün mamullerine uygulanacak vergi oranları %67’den, %63’e düşürülmüştür. Söz konusu ürünlerin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında yeniden değerleme oranında yapılması gereken artışın, 2021 yılı Ocak - Haziran dönemi için uygulanmaması kararlaştırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

30.12.2020
7256 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, birer ay uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

30.12.2020
Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hk.

Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen sanayi ürünleri ithalatında 15/02/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

30.12.2020
Pirinç İthalatında Gümrük Vergilerinin Geçici Olarak Düşürülmesi Hk.

1006 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Pirinç” cinsi ürünler için % 45’e varan oranlarda gümrük vergisi uygulanmaktadır. 23.12.2020 tarihinde yapılan değişiklik ile; 30 Nisan 2021 tarihine kadar söz konusu ürünler için daha düşük oranlı gümrük vergilerinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı

24.12.2020
Buğday, Mahlut, Arpa ve Mısır (Tohumluk Olmayan) Ürünlerinde Gümrük Vergisinin Sıfırlanmasına İlişkin Uygulamanın Uzatılması Hk.

21.10.2020 tarihli düzenleme ile; Tohumluk olmayan buğday, mahlut, arpa ve mısır cinsi ürünlerin gümrük vergisinin 31.12.2020 tarihine kadar % 0 olarak uygulanmasına karar verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı

24.12.2020
Covid-19 Aşılarının KDV Oranının %1 Olarak Belirlenmesi ve KDV İndirimlerinin Uzatılması Hk.

23.12.2020 tarihli düzenleme ile KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karara 23.12.2020 tarihinde eklenen geçici madde ile; Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde, KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı

24.12.2020
Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Vb. Cihazlardan 2021 Yılında Alınacak Maktu Bandrol Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2021 yılında alınacak bandrol ücretleri belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı

24.12.2020
Ticaret Bakanlığı’nın Mesai Saatlerine İlişkin Duyurusu

Salgınla mücadele kapsamında kamu kurumlarında mesai saatlerinin yeniden düzenlenebilmesi Cumhurbaşkanlığı’nca uygun görülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı

11.12.2020