Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Gümrük Yönetmeliği 205/4 Değişikliği Kapsamında Menşe Belgesi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Gümrük Yönetmeliği 205/4-Ç” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 10.12.2020 tarih ve 31330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesi değiştirildiği, 1.01.2021 tarihinden itibaren Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47’nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmayacağı hususunun düzenlendiği anımsatıldı.

Bakanlığa intikal eden olaylardan; 2018/11799 sayılı ve 2018/11973 sayılı Karar kapsamında uygulanan ek mali yükümlülüklerin ticaret politikası önlemi olup olmadığı hususunda tereddüt yaşandığının anlaşıldığı ifade edildi. Söz konusu Kararlar kapsamı uygulanan ek mali yükümlülüklerin bir ticaret politikası önlemi olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtildi.

Öte yandan 08.07.2020 tarih ve 55655618 sayılı yazılarına atıfla, AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı Karar kapsamındaki eşya için, A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda menşe ispatının ve buna bağlı olarak geri verme veya tahsilat işlemlerinin ne şekilde yapılması gerektiğinin belirtildiği ifade edildi.

"2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” gereğince serbest dolaşıma girişten sonra “sonradan verilmiştir” ibareli olsun veya olmasın 4 aylık ibraz süresi içinde bir A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde Gümrük Kanununun 214 üncü maddesi gereğince tahsil edilen vergiler geri verildiği anımsatıldı.

Yazıda Sonuç olarak; Gümrük Yönetmeliğinde 10.12.2020 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle yapılan değerlendirme neticesinde; AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı Karar kapsamındaki eşya için; sonradan (serbest dolaşıma girişten sonra) A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesi durumunda eşyanın menşeine ilişkin yükümlü beyanına göre (menşe ispatının yapılmasına gerek bulunmaksızın) ilgili mevzuatı kapsamında işlemlerinin tamamlanması gerektiği bildirildi.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz