Yayıncı Kurumlar

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Mevzuat Servisi

EBati Gümrük Duyuruları X Yayın Tarihi
Pamuk İthalatında Anti-Damping Uygulaması Yürürlükten Kalktı

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), “ABD Menşeli Pamuk İthalatına Yönelik Antidamping Uygulamasının Yürürlükten Kalkması Hakkında” bir duyuru yayımladı.

EBati Gümrük Duyuruları

21.04.2021
UBAK İzin Belgeleri İadesi İçin Son Tarih

Kullanılmamış ubak izin belgelerinin iadesi için son tarihin 30 Nisan olduğu açıklandı.

EBati Gümrük Duyuruları

21.04.2021
Kripto Para ile Ödeme Yapılamayacak

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik yer aldı.

EBati Gümrük Duyuruları

16.04.2021
ABD Soruşturmasından Türkiye’ye Ek Gümrük Vergisi

ABD Ticaret Temsilciliği’nin (USTR) Türkiye aleyhine açtığı soruşturmada ilgili ürünlere yaptırım kararı çıktı. Verilen kararın Türkiye’ye yıllık 160 milyon dolarlık ek gümrük vergisi yükü oluşturabileceği belirtiliyor.

EBati Gümrük Duyuruları

8.04.2021
Macaristan, Slovenya ve Çekya Geçiş Belgelerinde Son Durum

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) dönemsel kullanıma açılan Macaristan, Slovenya ve Çekya geçiş belgelerinde son durum hakkında bir duyuru yayımladı.

EBati Gümrük Duyuruları

6.04.2021
E-Ticarette Büyük Artış

Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılı e-ticaret verilerinin açıklandı. E-ticaretteki artışa dikkat çekti.

EBati Gümrük Duyuruları

6.04.2021
UND’den Takograf Sorununa Çözüm Önerisi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal ve Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık Kapıkule Sınır Kapısını ziyaret etti.

EBati Gümrük Duyuruları

6.04.2021
İGMD “70 Yaş ve Üstü Gümrük Müşavirlerinin Sağlık Raporu Başvuruları Ertelensin”

İGMD, Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü muhatap “Coronavirus Tedbirleri Kapsamında 2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporları” hakkında bir yazı yayımladı.

EBati Gümrük Duyuruları

5.04.2021
İMEAK Deniz Ticaret Odası, “Yolluk Ücretleri” hakkında bir duyuru yayımladı

Duyuruda, Gümrük İdaresinde yürütülen iş ve işlemler sırasında yükümlülerden tahsil edilen yolluk ücretleri ile ilgili yeknesak bir uygulamanın olmaması, gümrük personelinin işlem yapılacak yere yükümlünün imkanları kullanılarak bizzat getirilip götürülmesine rağmen bazı Gümrük İdarelerince ayrıca yolluk tahsilatı yapılması nedeniyle üyelerimizden gelen şikayetler 12.03.2021 tarih ve 865 sayılı yazıda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne iletildi.

EBati Gümrük Duyuruları

5.04.2021
Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), “Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi” hakkında bir yazı yayımladı.

EBati Gümrük Duyuruları

2.04.2021
Dünya Emtia Ticareti Tahminlerden Hızlı Toparlanıyor

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), dünya emtia ticaretinin salgının ardından toparlanmaya devam ederek 2021 yılında yüzde 8 artacağını öngördü.

EBati Gümrük Duyuruları

2.04.2021
Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulaması

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, “Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulaması” hakkında bir duyuru yayımladı.

EBati Gümrük Duyuruları

1.04.2021
Suudi Arabistan Gümrüklerinde Yaşanan Sorunların Bildirilmesi Hk.

Suudi Arabistan’ın Türk menşeli ürünlere örtülü olarak uygulamakta olduğu engellemeler uzun süredir ihracatçının gündeminde yer almakta ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleri sorunun çözümü için çeşitli girişimlerde bulunmaktadırlar.

EBati Gümrük Duyuruları

28.03.2021
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesinin “İndirim ve Mahsup İşlemleri” başlıklı 21/6 fıkrasına aşağıda sarı ile belirtilen cümle eklenmiştir.

EBati Gümrük Duyuruları

28.03.2021
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesinde 09.02.2021, 18.02.2021 ve 26.02.2021 tarihinde muhtelif değişiklikler yapılmıştır.

EBati Gümrük Duyuruları

5.03.2021
2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesindeki Değişikliklerin Uygulanması Hk.

Tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB'lerin düzenlenmesi ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirleri 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlenmektedir.

EBati Gümrük Duyuruları

28.02.2021
2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği - Kontrol Belgesi

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi 2021/5 sayılı ÜGD Tebliği ile yapılmaktadır.

EBati Gümrük Duyuruları

28.02.2021
Cezayir’in Uyguladığı İlave Gümrük Vergileri Hk.

Cezayir’in uyguladığı ilave gümrük vergilerine ilişkin daha öncesinde muhtelif duyurular paylaşılmıştı.

EBati Gümrük Duyuruları

11.02.2021
Cezayir - İthalat Bedellerinin Ödenmesi (Güncel Durum) Hk.

Cezayir Finans Kanunu'nda yapılan değişiklik ile; Stratejik ürünler, kitlesel tüketim için olan gıda ürünleri, ulusal ekonomi için acil nitelikteki ürünler ve Devlet veya kamu iktisadi teşekkülleri tarafından ithal edilen ürünler haricindeki ithalat bedeli ödemelerine, malların sevkiyat tarihinden itibaren 45 gün içinde yapılması zorunluluğunun getirildiği,

EBati Gümrük Duyuruları

11.02.2021
ATA Karnelerinin Elektronik Başvuruları Hk.

ATA Karneleri : Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

EBati Gümrük Duyuruları

5.02.2021
İthalatta Ambalaj Malzemeleri ve Gekap Gereklilikleri Hk.

Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ambalajlarda beyan ve ödeme yükümlülüğü; plastik poşetler için satış noktalarının, diğer ambalajlar için ise piyasaya süren ve/veya ithalatçılarındır.

EBati Gümrük Duyuruları

5.02.2021
Geri Gelen Eşya ve Kültür Fonu Ödemesi Hk.

Türkiye gümrük bölgesinden kesin ihracatı yapıldıktan sonra gümrük mevzuatının geri gelen eşya/hariçte işleme hükümleri kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak eşyanın geri getirilmesi durumunda, kültür fonu kesintisine tabi olup olmadığına dair bilgi talep edilmiştir.

EBati Gümrük Duyuruları

1.02.2021
Fas Gümrük Tarife Kodlarında Yapılan Değişiklikler Hk.

Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresince 6133/222 sayılı Genelge ile; 2021 yılı gümrük tarife kodlarında değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin AB ve Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşmalarının ürün listelerine yansımaları olmuştur.

EBati Gümrük Duyuruları

1.02.2021
“Köklendirilmiş Çelikler ve Fidanların - 0602.90.45.00.11” KDV Oranı Hk.

Tarife Cetveli`nin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimlerinin KDV oranı belirli bir süre için %8’e indirilmiş ve bu süre, daha sonrasında 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

EBati Gümrük Duyuruları

20.01.2021
Cezayir - İthalat Bedellerinin Ödenmesi Hk.

Son yıllarda dış ticaret açığı veren ve ithalatını azaltmayı veya kısıtlamayı hedefleyen uygulamalar tatbik eden Cezayir, 2017 yılından bu yana ithalat kısıtlamalarından vergi artışlarına kadar bir çok önlem almıştı.

EBati Gümrük Duyuruları

20.01.2021
Birleşik Krallık Menşeli Eşyada İlave Gümrük Vergisi ve Başlamış İşlem Muafiyeti Hk.

31.12.2020 tarihinde yayımlanan 3351 sayılı Karar ile; ilave gümrük vergilerine ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış olan 35 adet Karar yürürlükten kaldırılarak, ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünler tek bir Karar altında toplanmıştır.

EBati Gümrük Duyuruları

20.01.2021
Fas'ın Ülkemizden Hazırgiyim ve Tekstil Ürünleri İthalatında Vergi Oranlarını Arttırması Hk.

Türkiye ve Fas arasında 2006 yılında uygulamaya konulmuş olan bir serbest ticaret anlaşması bulunmakta olup, bu anlaşmanın da etkisiyle Türkiye’nin Fas’a gerçekleştirdiği ihracat süreç içerisinde artarak 2019 yılı itibariyle 2,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Buna mukabil, Fas'tan ülkemize 700 milyon dolar ithalat yapılmaktadır.

EBati Gümrük Duyuruları

20.01.2021
AB ve İngiltere Arasında, Brexit Sonrası Bir Ticaret Anlaşması Üzerinde Uzlaşma Sağlanması Hk.

31.12.2020 tarihinde sona erecek olan Brexit geçiş döneminin bitimine günler kala, Avrupa Birliği ve İngiltere arasında, Brexit sonrası bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşma sağlandı.

EBati Gümrük Duyuruları

30.12.2020
2021 Yılı Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesi

Avrupa Birliği nin 2021 yılı gümrük tarifesini ve üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlarda 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını içeren 2658/87 sayılı Konsey Kararına ilişkin düzenleme (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1577) 30.10.2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

EBati Gümrük Duyuruları

4.11.2020
Rusya, Belarus ve Kazakistan Özelinde Özel Menşe Şahadetnamelerinin (Form A) MEDOS Üzerinden Onaylanması Hk.

FORM A Özel Menşe Şahadetnamesi Nedir? Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde bazı ülkeler tek taraflı olarak ülkemizden yaptıkları ithalatta sistem kapsamına giren eşya için gümrük vergisi indirimi uygulamaktadır.

EBati Gümrük Duyuruları

30.10.2020
Kıymet Araştırmasına İlişkin Risk Kontrolünün BİLGE Sistemi Tarafından Yapılması Hk.

Gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda şüpheye düşülmesi durumunda, yükümlünün beyan ettiği kıymetin gerçeklik ve doğruluğu 2012/29 sayılı Genelgede yer alan usuller çerçevesinde gümrük idaresince araştırılmaktadır.

EBati Gümrük Duyuruları

30.10.2020
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarete İlişkin Bakanlık Duyurusu Hk.

2019/16 Sayılı Genelge ile; Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşyaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte olup, söz konusu eşyaya ilişkin listeler güncellendikçe Bakanlık internet sayfasından duyurulmaktadır.

EBati Gümrük Duyuruları

30.10.2020
MEDOS – Menşe Belgelerinin Islak İmzalanmaması Hk.

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) : Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin onay ve vize işlemlerinin elektronik sistem üzerinden yapılmasına olanak sağlayan bir platformdur.

EBati Gümrük Duyuruları

30.10.2020
D Grubu Teslimlerde (DAP, DPU ve DDP) Sigorta Yükümlülüğü Hk.

DAP, DPU ve DDP gibi D grubu teslim şekillerinde belirlenen terminal noktasına kadar tüm riskler satıcının sorumluluğunda olup, satıcının direkt olarak bir teminat sigortası ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

EBati Gümrük Duyuruları

30.10.2020